100 делегати на Общото събрание гласуваха вчера Валентин Йорданов да бъде преизбран за президент на Българската федерация по борба. Срещу русенския олимпийски, седемкратен световен и европейски шампион не бе пусната нито една бюлетина. 
В надпрерата в последния момент се включиха Димитър Джамов и Георги Мърков, чиито кандидатури бяха издигнати от клубовете „Илия Павлов“ и „Левски“. За Джамов обаче гласуваха само два души още преди изборната процедура и той си направи самоотвод. Мърков също усети накъде духа вятърът и сви платната. 
„Благодаря за доверието. Знаете, че не съм по приказките. Да запретваме ръкави и да работим!“, каза Валентин Йорданов, който ще ръководи българската борба с пети пореден мандат. 
Новият Управителен съвет ще е 13-членен. В него личат имената на двама възпитаници на русенското спортно училище - Валентин Гецов и Рахмат Сукра. 
Общото събрание гласува изборът за президент вече да е на 4 години, а не на 5, както бе досега.