Четири лъча с 220 участници се отправиха вчера към изходните точки на четирите маршрута на Марша на седемдесетилетието. Както „Утро“ писа, туристическата инициатива е посветена на 70-годишнината на Русенския университет, 60-годишнината на университетския спорт и 55-годишнината на дружество „Академик“. Почетният ръководител на Марша - ректорът Христо Белоев, връчи на ръководителите на лъчове и групи походните щафети и знамена. Четирите лъча носят имената на Русенския университет в хронологични етапи от неговото развитие, а походът ще приключи на 12 май.