Измененията в нормативната уредба, засягаща пчеларите и употребата на препарати за растителна защита, както и условията за финансова подкрепа по различни мерки на програмата за развитие на селските райони обсъдиха земеделски производители от пчеларския, овощарския и зърнопроизводителния отрасъл в Бяла, Борово и Ценово с представители на институции с отношение към аграрния сектор. 
Срещата бе открита от зам. областния управител Станимир Станчев, като бе обсъдена и приветствана идеята на председателя на Съюза на дунавските овощари Николай Колев за създаване на електронна система, чрез която зърнопроизводителите да уведомяват пчеларите за предстоящи пръскания с препарати за растителна защита. 
Проблемите, свързани с регистрацията и воденето на регистри за пчеларите от населените места, както и отдаването на имоти общинска и държавна собственост също бяха тема на разговор.