Осмият национален преглед за млади изследователи Русе`15, организиран от „Овергаз Инк“ и Министерството на образованието и науката, започна в Русенския университет. На откриването областният управител Стефко Бурджиев, Емилия Вълчовска от Министерството на образованието и науката, представители на университети и професионални училища от страната. 
Бурджиев поздрави участниците и подчерта, че националните конкурси са изключително важни за професионалната и социална реализация на младите хора. Заместник-ректорът по учебната дейност на РУ проф.Михаил Илиев поздрави участниците и ги увери, че подобни прояви стимулират професионалното образование и създават преки връзки с бизнеса. В два панела са представени разработки, свързани с енергетиката. В първия участват пет студентски отбора, четири от които от Русенския университет, те презентират теми за терминалите за обработка на втечнен природен газ, търговското измерение на потреблението на природен газ, идейни проекти за използването на природен газ и ВЕИ в дома и др. 
Във втория панел ученици от София, Перник, Пловдив и Русе показват знания и идеи, които могат да бъдат приложени в сферата на енергетиката. Жури с председател проф.Георги Николов ще определи най-добрите, които ще получат награди.