Петата си самостоятелна изложба подрежда в малката експозиционна зала на „Борисова“ 6 художникът Красимир Дечев. Предишното негово представяне премина под мотото „Художникът и неговият град“. Сега той е обединил новите си търсения в концепцията „Художникът, придаващ колорита на ежедневието“. За Дечев тази изложба е и юбилейна, тъй като само преди дни той навърши 65 години. Авторът е член на русенското Дружество на художниците от 1992 г. Негови картини са притежание на частни колекционери в България, Германия, Норвегия и Канада.