Готови са началните тръжни цени на двата бивши цветарски магазина на „Паркстрой“ на Американското пазарче и в блок „Сердика“ на ул. „П.Д.Петков“. От 80 150 лева ще тръгне наддаването за имота на Американското пазарче, а за този в партерния етаж на блок „Сердика“ кандидатите ще се конкурират от ниво 72 400 лева. Това предложение на кмета Пламен Стоилов ще бъде гласувано на предстоящата сесия.
Данъчната оценка на магазина на Американското пазарче към 2 април е 25 860 лева. Той е двуетажна сграда с обща площ 110 кв.м, в която има търговска зала, цветарник, преддверие и санитарен възел, а на втория етаж канцелария. 
Магазинът в бл. „Сердика“, който е с площ 49,46 кв.м, се състои от търговска зала, склад и сервизно помещение, заедно с 2.41% от общите части от сградата и от отстъпеното право на строеж. Данъчната оценка на имота към 24 януари е 38 506 лв.