През 2014 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 684 лв., което е с 15.2% повече в сравнение с 2013 година. Спрямо предходната година през 2014 г. най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 41.4%. Поскъпването на нивите е с 14.0%, на овощните насаждения - с 1.6%, а на постоянно затревените площи - с 24.2%. Това показват данните на Националния статистически институт.
През 2014 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 957 лв. на декар. За нашия Северен Централен район НСИ дава средна цена 807 лева - с 99 лв./дка по-висока от миналогодишната. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югозападния район - с 33.9%.
Според обобщените данни на НСИ, средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 41 лв., което е със 7.9% повече спрямо 2013 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 16.7%. От наблюдаваните категории земя единствено при лозята се наблюдава понижение на цената с 29.4%.
През 2014 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 61 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони. В Северен централен средната рента е 50 лева, с 4 лева повече от миналогодишната.