От началото на тази година има нови правила, по които личните лекари ще издават направления за специалисти и това неминуемо ще създаде нови конфликтни ситуации между доктори и пациенти.
Действително ще се разчита повече на комуникацията между нас и хората, но пък и в България имаме явно свръхпотребление на медицински услуги, коментира д-р Орлин Кожухаров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Русе. Той допълни, че много от колегите му негодуват срещу постоянните искания на направления и пълното неглижиране на квалификацията на семейните лекари. Превърнали сме се в разпределителни пунктове и хората ни нямат доверие, каза още д-р Кожухаров.
Досега личните лекари получаваха направленията на всяко тримесечие, като имаха право да ги превишат с 10%, а при извънредни случаи с още 15 на сто. Междувременно останалите неизползвани талони за този период се прехвърляха за следващото тримесечие. Сега обаче правилата са променени и неизползваните талони на практика „изгарят“, тъй като не могат да бъдат прехвърляни за следващото тримесечие. Възможността за превишаване с 10% отпада, но остават другите 15%. Те обаче ще трябва да компенсират в следващото тримесечие. Това автоматично означава, че за последното тримесечие ние сме с вързани ръце, коментира д-р Кожухаров.
Според предишните правила при необходимост от още направления всеки лекар можеше да подаде искане до Районната здравна каса и да получи такива според преценката на специалистите там. Сега обаче касата ще събира всички искания на джипитата и ще ги изпраща в НЗОК, откъдето ще трябва да преценят колко направления да определят за дадения район. Освен че процедурата е изключително тромава, накрая може личните лекари да не получат исканите допълнителни направления, с което пък ще бъдат ощетени само пациентите.
Междувременно джипитата все още чакат да се реши дали ще подпишат нови договори или анекси към старите, след като така или иначе нов Национален рамков договор не бе подписан и в сила остана да действа миналогодишният.
Надявам се да няма проблеми в Русе, тъй като сме помолили лекарите да се съобразяват с миналогодишните си бройки направления и да се ограничават в тях, каза шефът на Здравната каса в Русе Калоян Копчев. Той се въздържа от коментар дали тази мярка ще създаде проблеми, но бе оптимист, че докторите ще успеят да се справят и с наличния ресурс. Все пак и пациентите трябва да имат повече доверие в личния си лекар и да не тичат за всяко нещо при специалист, каза Копчев.