Обществена поръчка за доставка на нови и употребявани автомобили обяви Община Русе. Поръчката включва един нов високопроходим автомобил, 8-местен бус втора употреба за деца и младежи в инвалидни колички, три нови леки автомобила и високопроходим автомобил 4х4 втора употреба. 
Прогнозната стойност на цялата поръчка е 75 833 лева, като за новия високопроходим автомобил таванът е 17 000 лева, за 8-местния бус - 20 000 лв., двата леки автомобила трябва да са до 28 000 лв., а третият - до 16 000 лв. и автомобилът 4х4 - до 10 000 лв. Всички цени са без ДДС. Оферти ще се приемат до 4 май, а на следващия ден специална комисия ще ги отвори. Водеща при оценяването ще бъде предложената цена.