Расте интересът към покупката на земеделски земи на лизинг, научи „Утро“ от Илияна Стоянова - управител на „Дунавска земя БГ“. Русенската фирма е официален представител за нашата област, Разград, Силистра и Търговище на „Елана Агрокредит“ - публичното дружество, което преди 3-4 месеца за пръв път предложи възможността за покупка на ниви чрез финансов лизинг.
Схемата дава възможност за покупка на земя само срещу 20% от стойността й. Останалото финансиране се осигурява от „Елана Агрокредит“, като за срока на договора, който е до 10 години, земята остава собственост на публичното дружество. Купувачът обаче запазва всички възможности да ползва земята, да я обработва или да я дава под аренда. За разлика от банките, веднъж подписан договорът не подлежи на промяна, лихвата остава фиксирана за целия период, което дава възможност за дългосрочно планиране.
Най-честите ползватели на финансовия лизинг са арендатори, които купуват земята, която обработват в настоящия момент само срещу една пета от стойността й. Лихвата, която плащат по лизинга, е съпоставима с рентата, заплащана за ползване на земята, така че на практика могат да купят желаните ниви срещу 20% от пазарната им цена. Огромно предимство е, че не се изискват други допълнителни обезпечения, за каквито настояват голяма част от банките. А плащането е само веднъж годишно, на 15 септември, когато реколтата вече е прибрана и продадена. След изплащане на част от лизинговите вноски арендаторите могат да получат и допълнителни заеми, за да изградят примерно напоителни системи, обясни Илияна Стоянова.
Предимствата на финансовия лизинг вече привличат и други инвеститори - хора с високи доходи, които търсят къде да вложат изгодно парите си. За тях схемата дава лостов ефект - възможност да закупят до 5 пъти повече земя отколкото са наличните им в момента средства при почти нулев риск. Закупените ниви се отдават под аренда, като лизинговите вноски се заплащат с получените ренти. Допълнителна печалба би дошла от поскъпването на земята в следващите години, каквито са очакванията на всички пазарни участници. В момента на пълно изплащане тя най-вероятно ще струва значително по-скъпо отколкото в настоящия момент. Няма ограничения за размера на инвестицията - договор за финансов лизинг може да се сключи и за 4-5 декара, казаха от „Дунавска земя БГ“.