Варненската фирма „Инжконсулт проект“ ще проектира велоалеите в Русе, след като единствена се отзова на отправената от Общината публична покана за заданието, съобщи зам.-кметът по строителството Димитър Наков.
Обществената поръчка се обявява вече трети път, след като предишните два пъти така и не се намериха кандидати. Вероятно защото изискванията са големи, а парите не са толкова много - максимум 15 000 лева.
Този път обаче варненски екип се заема с нелеката задача да проучи какви са потребностите на русенци от велоалеи, колко километра трябва да бъдат и какви да са техните трасета. При това велоалеите не бива да са самоцелни просто за придвижване от точка А до точка Б, а трябва така да са проектирани така, че да са удобни за пътуване, да правят връзка с автомобилните трасета и особено с градския транспорт, но без да влизат в конфликт с тях. С други думи велоалеите трябва да позволят на хората да се придвижват по най-бързия и безопасен начин до училище, работа, магазини, територии за социални контакти и отдих, посочи Наков.
Задача на проектанта е да прецени кои трасета са приоритетни и кои са второстепенни и ще се правят по-късно поетапно. Това е особено важно с оглед на факта, че в най-близко време първите 14 километра велоалеи в Русе трябва да са готови по проекта за интегриран градски транспорт. По тази причина срокът за изпълнение на поръчката е само 6 месеца, а зам.-кметът Димитър Наков казва, че ще настоява за предсрочно приключване на заданието.
Общината е поставила задължително условие към изпълнителя да проведе публично обсъждане на плана, който готви.