Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните не успя да спечели делото, което заведе срещу ведомството.
Андриан Райков поиска службата да му изплати 2000 лева - стойността на две заплати за юни и юли 2014 година, когато той е отстранен от ръководната длъжност. Тогава срещу него е започнато дисциплинарно производство. На 17 август обаче Агенцията по храните отменя заповедта за отстраняването му от директорското място и го връща обратно на работа.
Компетентният орган има възможност да отстрани временно държавния служител от работа, когато против него се образува дисциплинарно дело. Заповедта за отстраняване от работа се явява законосъобразна към момента, когато е била издадена и когато е действала, отсече Административният съд в Русе и отхвърли исканото обезщетение. Решението може да се обжалва.