Проект „Млади доброволци в действие“ е новият проект, по който работи сдружение „Импулс“ към Общинския младежки дом в Русе. Проектът е финансиран по програма „Еразъм +“ и по него в Русе в момента се обучават 34 младежки работници от 8 европейски и африкански държави - България, Сърбия, Турция, Гърция, Испания, Румъния, Тунис и Мароко. Целта е да се обмени опит в сферата на младежкото доброволчество, обясниха организаторите. Проектът ще приключи на 12 април, като дотогава всички участници ще представят и културата на своите държави и народи.