586.1 хил. тона товари са превозили през миналата година корабите на „Параходство БРП“. В количествено отношение се отчита намаление от 26.1% спрямо 2013 г. Приходите от товарни превози спадат с 35.2% до 6,174 млн. лв. 
Конфликтът Украйна-Русия доведе до прекратяване на доставките на суровини от украинските пристанища по Дунав. По тази причина на речния пазар към момента остана един доминиращ товаропоток - този на зърно, износ от България, Сърбия и Унгария, казват от параходството. По източно направление между български пристанища, украинските Измаил и Рени и румънската Констанца превозната дейност отчита ръст с 27.7% на превозените товари и ръст от 22.9% на генерираните приходи. 52.2% от общите oбеми превозени товари са извършени по това направление, а относителният дял в приходите от товарна дейност е 44.5 %.
Западният пазар покрива товарите между дунавските пристанища на България и тези на Сърбия, Хърватска, Унгария, Словакия, Австрия и Германия. Обемът на дейността по това направление има спад с 63.1% по отношение на превозените товари и намаление на генерираните приходи с 67.7% спрямо съпоставимите стойности. Това направление осигурява 3.3% от превозените обеми и 4.6% от приходите от превозна дейност за 2014 г. 
Извършената превозна дейност в рамките на българския участък на реката отчита нарастване от 124.8% спрямо 2013 г., но в абсолютен размер тя не е съществена спрямо другите направления.