Обществена поръчка за ремонт на над 11 километра четвъртокласни общински пътища на стойност 3 072 789 лева с ДДС стигна до спор в Комисията за защита на конкуренцията. 
Класирането на победителя бе обжалвано от един от общо тримата отстранени участници - „Мегаинвест-Холд“ ЕООД. Мотивите за изваждането на дупнишкото дружество от надпреварата са липсата на обективни данни за предложението, което е дало - над 20%, по-благоприятен срок от средния по отношение на отстраняването на дефекти. По идентична причина е отстранено и софийското „Джи пи груп“ ООД. Има и трето дружество, което е елиминирано от участие в поръчката - варненското „Рубикон инженеринг“ ЕАД. То обаче е отстранено, защото не е предоставило изискуеми документи. А за победител в процедурата е определено пернишкото обединение „Пътища Ценово“.
Проектът има за цел ремонт на пътните платна и банкетите на 6.44 километра от пътя Караманово-Новград и 4.59 километра рехабилитация на участъка Долна Студена-Ботров. Трите милиона лева за целта идват от Програмата за развитие на селските райони. Обновяването на пътната мрежа трябва да приключи за 8 месеца. Първо обаче е необходимо да се избере изпълнител и обжалванията на класирането да се финализират.