Областният управител Стефко Бурджиев поздрави жителите и администрацията на община Ценово по повод 36-та годишнина от нейното създаване. Той им пожела здраве, да съхранят българските традиции и обичаи за следващите поколения, както и да продължат да работят с последователност и упоритост за развитието на общината и благоденствието на жителите й. 
Гости на празника бяха представители от Окръжен съвет - Гюргево, румънските общини Комана и Валя Драгулуй, като Бурджиев използва възможността и обсъди с тях проектни идеи по трансгранично сътрудничество, по които екипите на Русе и Гюргево ще си сътрудничат.