Вече е ясен начинът, по който можем да подходим спрямо недобросъвестните собственици на сгради, чиито фасади не са поддържани и които освен че загрозяват облика на околното пространство, са и реална опасност за всички, които преминават край тях. Това каза зам.-кметът Димитър Наков. Той обясни, че дълго време е имало проблем със заповедите, с които принудително да се накарат собствениците да вземат мерки. Но съвместно с инспектората към Министерството на културата са намерили точния път, по който да се осъществява това принудително въздействие. Наков съобщи, че вече са издадени първите съвместни предписания на Министерство на културата и Общината, които вече имат ефект, но уточни, че на собствениците се дава малко по-дълъг период - в рамките на година или година и половина, в който да приключат ремонта. Към момента около 12 сгради основно по „Александровска“ вече са освидетелствани, но тези, които се нуждаят от ремонт, са много повече. 
Главният архитект на общината Живка Бучуковска допълни, че проблемните сгради основно са в участъка от площад „Свобода“ до „Батенберг“, като например къщата до хотел „Сплендид“, къщата на ъгъла на пл. „Хан Кубрат“, където е аптеката, но допълни, че там има проблем с връчването на предписанията, защото не могат да намерят собствениците.
Наков подчерта, че Общината сама на себе си е направила едно от първите предписания за сградата на бившето дружество „България“, като за нея е заложено проектиране на временен покрив, който пази сградата от дъжд и сняг и ще прекрати рушенето й. В края на април отново ще има представители на министерството, с които да бъдат обследвани и други сгради, каза зам.-кметът и допълни, че процедурата вече е издържала и в съда от несъгласни с предписанията.