Двама са кандидатите по обществената поръчка за изготвяне на обследвания за техническите характеристики на жилищните сгради по Националната програма за саниране. Това са ДЗЗД „Супервижън“, която включва „Одисей - ИВ“ ООД и „Приста консулт“ ООД. Първата фирма се занимава със строителство на жилищни и нежилищни сгради, а нейн управител е Снежка Иванова. Втората фирма е с управител Величка Станчева и се занимава с архитектурни и инженерни дейности и технически консултации. 
Другият кандидат е софийската фирма „Арка консулт“ ЕООД с управител Явор Стоянчев, която упражнява строителен надзор и извършва инженеринговата дейност. 
Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е до края на годината. Строежите, включени в тази поръчка, са в експлоатация, като обследването ще послужи за установяване на конструктивната устойчивост на сградите и за изготвянето на техническите им паспорти.