В Русенска област няма огнища на птичи грип, но въпреки това областната дирекция по безопасност на храните е в състояние на повишена епизоотична готовност, съобщи директорът д-р Адриан Райков на вчерашното заседание на постоянната междуведомствена епизоотична комисия. 
Ще бъдат организирани съвместни проверки с представители на орнитоложките и на ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства по водоемите в Русенско, каза Райков. 
Той посочи, че собствениците на домашни птици не трябва да допускат животните да излизат извън дворовете, а фуражите трябва да се съхраняват само в закрити помещения.
Сто и осем загинали къдроглави пеликани, заразени с птичи грип, са били открити на румънска територия в делтата на река Дунав, съобщи инж. Снежана Георгиева, директор на дирекция „Контрол на околната среда“ в Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.
Съобщението за откритите птици е било получено в РИОСВ в понеделник от Министерството на околната среда и водите.
Георгиева каза още, че до вчера на мониторите от видеонаблюдението в резервата „Сребърна“ се забелязва само една загинала птица, което означава, че пикът на заразата е отминал. 
При извършеното видеонаблюдение с малък безпилотен летателен апарат от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН не са били установени други видове загинали птици, което показва, че заразата е само в пеликанската колония.