Над 19 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в българското земеделие през следващите 7 години по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и директните плащания на площ за периода 2014-2020 г. Това съобщи на информационен семинар за производителите в Силистра зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев.
Форумът е част от започналата вече информационна кампания на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за възможностите, които предоставят на фермерите директните плащания на площ и проектното финансиране по новата селска програма.
Грудев обърна внимание, че през новия 7-годишен период се въвежда задължително правно основание за ползването на земите.
„Изискването въвежда базова справедливост в земеползването и в подпомагането на сектор земеделие“, обясни той. И постави акцент върху новите интензивни сектори за европодпомагане, които през миналия 7-годишен период са били изоставени - животновъдство, производство на плодове, зеленчуци, трайни насаждения и биопроизводство.
Зам.-министърът лансира и идеята за изработване на Поземлен кодекс, който да обедини и обобщи в базата си всички отделни закони за различните видове собственост и ползване на земеделски земи.