Към края на декември 2013 г. банката, която събира най-много депозити на държавни фирми, концентрира 22% от тях. Много близо до нея са още няколко банки, заяви министър-председателят Пламен Орешарски в парламента, но не посочи кои трезори има предвид.

"В мандата, в който бях финансов министър, системен проблем с депозитите на фирмите нямаше. Цифрата на банката, която събираше най- много депозити, беше около 35 - 36%. Когато започнах сегашния мандат беше над 50%”, подчерта Орешарски.

Министър-председателят обясни, че е приета пътна карта на възстановения Съвет по децентрализация на общините. Тя утвърждава план за действие и времеви график за децентрализацията, така че до есента да има структурата на функциите и ресурсите, които ще се обсъждат с браншовата структура на българските общини. Целта е да се направи следващата стъпка догодина.

„Невръщането на ДДС означава загуба на ликвидност, на работни места и забавяне на заплати. В последните 4 години видяхме, че невръщането на данъка влияе доста негативно върху стопанската активност”, каза още Пламен Орешарски в отговор на журналистически въпрос.