Възобновяване на делото срещу адвокат Венцислав Точков, отмяна на осъдителната му присъда и оправдаване. За това ще настоява главният прокурор Сотир Цацаров пред Върховния касационен съд. С искането си обвинител номер 1 се възпротиви на присъдата на Русенския окръжен съд, произнесена от състав с председател Свилен Сирманов и членове Петър Балков и Трифон Славков, който през септември 2014 година осъди адвоката от Велико Търново. Тогава магистратите отмениха решението на съдията от Районния съд Пламен Ченджиев, който призна юриста за невинен и го оправда по обвинението, че с пледоарията си е клеветил.
Цялата драма е около няколко изречения в речта на адвокат Точков, който на 3 октомври 2013 година в съдебна зала отново в Окръжния съд в Русе е заявил: „Подзащитният ми е близо 80-годишен пенсионер, страдащ от тежка форма на диабет и с, видно от представените по делото доказателства, психични проблеми. Тежкото му здравословно и емоционално състояние е причинено основно от психически тормоз, нанесен му през годините от частния тъжител“. Заради тези думи припозналият се като насилник граничен полицай заведе частно дело срещу адвоката и поиска 2500 лева обезщетение за причинени здравословни проблеми, срам и неудобство.  
Адвокатът е започнал пледоарията си с думи, които не съдържат твърдения за факти и обстоятелства, нито пък навеждат на факти от позорно за честта и достойнството на жалващия се значение и с тях не му се приписва каквото и да било престъпление. Няма съмнение, че тези изрази са насочени към съда и конкретната цел е не да предизвикат отрицателна оценка за него у обществото или да му припишат престъпление, а с цел да формират в съда вътрешно убеждение относно възрастта, здравословното и емоционално състояние на клиента на адвоката, мотивира се съдия Ченджиев. 
Не такова обаче бе мнението на второинстанционните съдии и те отмениха оправдателната присъда, като наложиха 1500 лева глоба на адвоката. Наказаха го да плати и 2000 лева обезщетение на наклеветения граничар. А след прочитане на окончателната присъда адвокатската общност в Русе се втрещи. Чуваха се дори коментари от адвокати, че всеки от тях може да бъде осъден за клевета, която е изрекъл по време на плеадоария, тъй като тя не се харесва на отсрещната страна. И то съвсем логично, предвид факта, че двете страни защитават предимно противоположни цели. Подобно е и мнението на главния прокурор, който твърди, че с пледоарията си адвокат Точков е искал да изясни фактически и правни положения в полза на клиента си. С наложената от Окръжния съд санкция се създавала опасност голяма част от писмените и устните молби, защити и пледоарии да бъдат инкриминирани. Освен това при постановяване на присъдата е нарушен законът и е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, твърди още Цацаров.
Двете изречения впрочем прелели чашата, тъй като са резултат от предишни съдебни борби. Всичко тръгнало от спор около сделка за имот от 2007 година. Страни по покупко-продажбата били граничният полицай и възрастният мъж. Пенсионерът поискал договорът да бъде разтрогнат, а Върховният касационен съд прогласил нищожността на сделката. Междувременно в края на 2008 година възрастният мъж бил осъден, че се е заканил да убие полицая. В продължение на години пенсионерът пускал сигнали до различни институции в търсене на своята правда. Това пък провокирало граничаря за три години да заведе пет дела срещу него.