Русе е добър пример за отговорна община, която предлага широк спектър от социални услуги, но не навсякъде е така, заяви в Русе председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. Тя откри двудневен семинар по проект „Детство за всички“. Целта на форума с представители на неправителствени организации, общински и държавни служители от цялата страна, бе да се споделят добри практики и опит в сферата на деинституционализацията. Проектът всъщност има за цел закриването на домовете за деца с увреждания и разкриването на над 180 резидентни услуги, с които ще бъдат обхванати повече от 2100 деца и младежи.
Жечева коментира и все по-високата сетивност и диалогичност от страна на прокуратурата по отношение на проблемите на децата. Тя призова хората да подавал сигнали на националната гореща линия 116 111. Жечева обясни, че агенцията проверява случая на Камелия от Видин, която избяга от дома си. А хвърлянето на майката с дъщеричката й от петия етаж на блок в Бургас не пожела да коментира.