Две майки на шестокласници с увреждания са се оплакали на председателя на Агенцията за закрила на детото Ева Жечева от липсата на подходящи условия в училищата за нормалното обучение на децата им. Те са направили това вчера в приемната за граждани, която проведе в Русе Жечева, която пое агенцията преди месец и половина. „Налага им се да полагат изключителни усилия, за да интегрират децата си в образователната система“, обясни на пресконференция тя. Особено тежко е положението за учениците в инвалидни колички след четвърти клас, когато все по-често децата се местят от кабинет в кабинет, а те нямат възможност да следват съучениците си. Жечева заяви, че по сигнала на майките ще се работи за решаване на проблемите, които съществуват не само в Русе.
Новият шеф на агенцията разгледа строежа на трите центъра за настаняване от семеен тип в кв.“Здравец“, в които ще се настанят деца с увреждания. Ева Жечева заяви, че е впечатлена от механизма за предоставяне на социални услуги в Русе поради факта, че по-голямата част от тях са делегирани на неправителствени организации. Начините за контролиране на качеството на услугите е била темата на срещата й с областния управител Венцислав Калчев, заместниците му Айлян Карамехмедова и Милена Хинкова, зам.кмета Иван Григоров и началника на общински отдел „Социални дейности“ Вяра Георгиева.
Като тежък феномен в национален мащаб Жечева посочи насилието между децата и обяви, че се подготвя национална кампания „Сигурна и безопасна среда за децата“. Инициативата е провокирана от зачестилите случаи на тормоз в дома и извън семейството, а Жечева бе категорична, че за насилието трябва да се говори по различен начин. Според нея отварянето на агенцията към хората и говоренето на ясен и разбираем език за проблемите са сред най-големите предизвикателства пред новото ръководство. Освен това, като приоритети Жечева посочи работата по деинституционализация, подкрепа на децата в общността и преодоляването на проблеми в системата за закрила на детето като текучество, натовареност и недоверие в нейния капацитет.
Необходимостта от промени в Семейния кодекс по отношение на бежанците също беше коментирана от Ева Жечева. Тя съобщи още, че по последни данни 93 са непридружаваните от родители деца бежанци, които не са само от Сирия, а и от африкански държави.