Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева ще бъде на работно посещение в община Русе на 19 и 20 септември.

Хода на процеса на деинституционализация в област Русе ще обсъди Ева Жечева на работна среща с представители на институции, работещи в сферата на закрилата на детето и ангажирани с процеса на промяна на грижата. Тя ще посети институции, предоставящи социални услуги за деца. Председателят на ДАЗД ще се срещне с областния управител на Русе Венцислав Калчев и с кмета на общината Пламен Стоилов, с които ще обсъди състоянието на системата за закрила на детето и социалните услуги в областта и общината, възможностите за предприемане на съвместни инициативи, подобряване на координацията между институциите, както и мерки за усъвършенстване на услугите за закрила на детето.

Изнесената приемна в Русе е първата от поредицата, които ДАЗД ще организира в шестте региона за планиране. Целта е да бъде предоставена възможност на гражданите за директен контакт с председателя на ДАЗД в стремеж за усъвършенстване на процеса на комуникация между Държавната агенция и обществеността в интерес на децата на България.