Ръководството на „Топлофикация Русе“ не таи големи надежди да се отменят промените в Закона за енергетиката, с които се спира изкупуването на произведената по неефективен начин електроенергия - нещо, което в сряда официално поискаха синдикатите на всички ТЕЦ-ове на въглища, Националната федерация на енергетиците към КНСБ и Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ. Според изпълнителния директор на дружеството Севдалин Желев такива надежди са нереалистични. Възможна е обаче друга промяна - да се увеличи квотата, дадена на русенския ТЕЦ за високоефективно комбинирано производство. Както „Утро“ писа, очаква се тя да бъде изразходвана още през април, което поставя дружеството в ситуация да продава произведения ток на загуба до края на годината.
Промените в Закона за енергетиката бяха направени с цел да намалят дефицитите в Националната електрическа компания и така да подобрят ситуацията в енергетиката. Електроенергията на ТЕЦ Русе обаче и досега не беше от най-скъпите. „НЕК печели от нашия ток - високоефективната енергия се купува по 118 лева за Мвтч, комбинираната - по 105 лв./Мвтч, докато определената цена на микса е 125 лв./Мвтч.“, обясни Севдалин Желев. Според него определените на база прогнози лимити за произведените количества високоефективно производство на електроенергия са нереалистични. То съответства на произведената топлоенергия, която може да варира в широки граници в зависимост от това какви са температурите навън. „Ако тази зима беше студена с температури по -20 градуса, квотата ни щеше да бъде изчерпана още през февруари“, каза Желев. Досега НЕК изкупуваше действително произведената високоефективна енергия, като правеше изравняване спрямо прогнозата в края на всеки отоплителен сезон.
Излишната електроенергия, която вече трябва да се пласира на свободен или балансиращ пазар, е от порядъка на 20 Мвт на час. Новите текстове в закона за енергетиката дават възможност те да бъдат пласирани директно на крайни клиенти, до които обаче трябва да има изградена пряка мрежова връзка за доставка на тока. „Топлофикация Русе“ има вече няколко такива потенциални корпоративни клиента, чиято консумация обаче е капка в морето. Техният списък може да се разшири, но това няма как да стане бързо. Съществува и по-скоро теоретичната на този етап възможност ТЕЦ Русе да започне най-после да захранва с ток целия град, без посредничеството на НЕК. За тази цел „Топлофикация Русе“ трябва да си извади лиценз за търговец на електроенергия и да преодолее множество нормативни бариери, за да може да използва за пренос мрежата на „Енерго-Про“ и да доставя ток на всяко домакинство. Това обаче може да стане чак след пълната либерализация на пазара на електроенергия, което няма да се случи преди края на годината.