Русенската „Експрес Сервиз“ спечели дело на последна инстанция във Върховния административен съд /ВАС/ срещу БДЖ за съмнителни практики, облагодетелстващи друга частна фирма за сметка на държавното дружество. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване. С него те постановяват, че използваният от БДЖ метод за избор на изпълнител по обществена поръчка „договаряне без обявление“ е неправомерен. „Съборихме обществената поръчка с неясни и явно корупционни параметри, с която те гарантираха ремонти на частната фирма „БДЖ-Кончар“. Типична корупционна практика за източване на слабо държавно дружество“, заяви маркетинг-мениджърът на „Експрес Сервиз“ Цветелин Колев.
В последните години БДЖ и частната „БДЖ-Кончар“ сключват няколко договора за поддръжка и ремонт на локомотиви. През 2012 и 2013 „БДЖ-Кончар“ като единствен кандидат безпроблемно печели обществената поръчка на БДЖ за поддържане на локомотивите тип 46.200. През 2014 г. БДЖ стартира същата процедура по избор на изпълнител и на 31.07.2014 „Експрес Сервиз“ закупува тръжната документация. По-късно в същия ден БДЖ прекратяват процедурата. През септември държавният превозвач възлага ремонтите на „БДЖ-Кончар“ без търг и конкурс, чрез „договаряне без обявление“, което се допуска от закона само в определени условия, които в случая не са налице. „Експрес Сервиз“ обжалва решението да не бъдат допускани други кандидати като заинтересована страна и в защита на конкуренцията. През ноември Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отсъжда в полза на „Експрес Сервиз“, обявява решението на БДЖ да допусне само „Кончар“ за незаконно и осъжда БДЖ да заплати такса от 15 000 лева. 
В последния си работен ден старото ръководство на БДЖ обжалва решението на КЗК и внася такса във ВАС 7500 лева. През февруари на открито заседание на ВАС БДЖ не представя никакви аргументи защо са нарушили принципа на конкуренцията. Съответно на 10 март ВАС отсъжда, че решението на КЗК е правилно - т.е. БДЖ незаконосъобразно са решили да няма конкуренция в ремонта на 46-200.
Всички държавни такси и разходи по делото на БДЖ са за над 25 000 лева. Които отново ще излязат от джобовете на всички ни, тъй като държавният монополист е на загуба и ежегодно се субсидира от бюджета - тази година с внушителните 472 млн. лева.