Общината ще участва във фонд „Общинска солидарност“ към Националното сдружение на общините в България с встъпителна вноска от 2000 лева и годишна вноска за 2015 г. 1000 лв. Това решение предстои да бъде прието на идната сесия. Шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров ще представлява общината в общото събрание на фонда. Фонд „Общинска солидарност“ подкрепя финансово пострадалите общини от природни бедствия. Тази финансова помощ обаче не замества съществуващата държавна политика на подпомагане.