Община Русе иска да придобие безвъзмездно собствеността на язовир „Образцов чифлик“, който сега се стопанисва от Министерството на земеделието и горите и Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“. За да се задейства процедурата по прехвърлянето, Общинският съвет трябва да даде съгласие за придобиването, като гласува предложението на кмета Пламен Стоилов.
Язовирът е с площ 189,669 дка и е каскадно свързан с язовира в Лесопарка, който е общинска собственост. По тази причина специалисти от общината наблюдават и двата язовира. Кметът Стоилов мотивира предложението си с факта, че язовир „Образцов чифлик“ се управлява лошо и е необходимо да бъдат вложени средства, за да се гарантира безопасността му. След придобиване на собствеността в него ще се направят инвестиции за възстановяване на стената и хидротехническите съоръжения. 
В мотивите е посочено също, че министърът на земеделието и храните Десислава Танева и областният управител Стефко Бурджиев са дали положителни становища за придобиването на язовира.