От понеделник трябва да започне работата по подготовката на трасето и изграждането на инженерно-техническото съоръжение по южната ни граница. Това каза министърът на отбраната Ангел Найденов.

В МО вече е получен окончателният работен проект от МВР. Той обаче е на по-висока стойност от предварителните разчети - 9.6 млн. лв. Това е с около 3 млн. лв. повече от предварителните разчети за около 6 млн. лв. Така е необходимо и да се промени решението и за целевите средства, които трябва да бъдат осигурени от държавния бюджет на Министерството на отбраната. "Няма промяна в параметрите, има промяна в усложняване на самото съоръжение като техническо изпълнение, което предполагам, че няма да затрудни нашите инженерни части", каза той. Найденов добави, че това е с оглед на по-голяма сигурност, стабилност на съоръжението и неутрализиране на възможностите за физическото преодоляване на оградата.

Паралелно с изграждането ще върви и доставката на необходимите материали, така ще се спести време. По предишни планове беше предвидено след утвърждаването на плана между 30-40 дни да има за доставка на материали и още толкова за изграждането на самото съоръжение, сега първата процедура се спестява и ще върви паралелно. "В зависимост от климатичните условия изграждането ще отнеме от 45 до 60 дни", каза Ангел Найденов. Той повтори отново, че сключването на договорите за доставка ще става по реда на специалните поръчки по Закона за обществените поръчки, които позволяват пряко договаряне с фирми доставчици, без да се губи време за обявление, оспорвания. "Изпълнителят на строителството на съоръжението е Сухопътни войски, инженерните части. Не изключвам, ако има силно специализирани дейности, които трябва да бъдат извършвани от Сухопътни войски по изграждане на съоръжението, да бъдат ползвани подизпълнители извън състава на инженерните части, но това е обичайно", подчерта военният министър.