На свое редовно заседание днес, 16.01.2014 г., Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз предложи за изключване 137 клуба, които не развиват футболна дейност.

Предложението ще бъде подложено на гласуване от делегатите на VII Конгрес на БФС, който е насрочен за 14.02.2014 г. С днешното решение на Изпълкома общата бройка на изключените от системата на Българския футболен съюз клубове ще достигне 182. Всички те няма да бъдат поканени на Конгреса и няма да имат право на глас на най-висшия футболен форум. В същото време ИК гласува за приемането на нови членове - 108 клуба, които обаче също трябва да бъдат утвърдени от Конгреса и ще имат право на глас на следващ Конгрес.

Членовете на Изпълнителния комитет одобриха отчетния доклад за дейността на Българския футболен съюз и неговото ръководство в периода януари 2009 - декември 2013. Приети бяха и промени в Устава на БФС, както и Проект за спортен календар за 2014 г.