Светлана Ангелова стана първият депутат от ГЕРБ, който участва в заседанието на Комисията по положението на жените на Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации /ООН/. Народният представител и зам.-председател на социалната комисия в парламента изнесе доклад на тема „Насърчаване на равнопоставеността на половете и на по-засилено участие на мъжете в семейния живот - опитът на България“. 
Срещата тази година е посветена на 20-та годишнина от Четвъртата световна конференция за жените, проведена в Пекин през 1995 г., с акцент върху напредъка по изпълнението на Пекинската декларация и Платформата за действие относно равнопоставеността на половете и овластяването на жените. В конференцията участие взеха и постоянният представител на България в ООН посланик Стефан Тафров и управителят на фондация „Български център за джендър изследвания“ Геновева Тишева.