Четири 24-инчови монитора и един 50-инчов дисплей ще информират гражданите за заседанията, които текат всеки ден в залите на Окръжния съд. Системата е интернет базирана и се очаква до дни да бъде завършена окончателно.
Четирите по-малки дисплея са монтирани пред съдебните зали 7, 8, 9 и 13. На всяко от таблата ще тече информация какви дела ще бъдат разглеждани през деня в съответната зала и от какъв характер са. В зелено е маркирано делото, което върви в момента. Когато в залата няма заседание, на мониторите ще се изобразява гербът на Окръжния съд.
Големият 50-инчов информационен диспей е поставен точно срещу входа за граждани. Той ще показва обобщена информация за делата, които са насрочени в четирите зали и които вървят в момента.
Предстои пускането на уеб-базирано приложение на сайта на Окръжен съд, което по подобие на големия информационен дисплей ще показва данни за разглежданите дела в четирите зали. По този начин гражданите ще могат да следят от компютъра си хода на различните дела.
Проектът е осъществен изцяло с финансови и интелектуални ресурси на Окръжния съд. Целта е съдилището да гарантира публичност и достъпност за гражданите. Въпреки внедрената система от дисплеи, насрочените дела ще продължат да се оповестяват и по традиционния начин на таблата на съда на хартиени талони. На мониторите ще тече информация единствено за делата, които текат в Окръжния съд. Системата няма да показва данни за делата, които се разглеждат в Районния съд, тъй като засега той не е включен в нея, но това може да стане на по-късен етап при налични ресурси и възможности.