Ако има дебат на предстоящата общинска сесия за възнаграждението на съветниците, отсега заявявам, че няма да присъствам. Не искам да се срамувам пред русенци. Надявам се всички да се обединим около предложението на председателя на Общинския съвет Васил Пенчев, който предлага реалното възнаграждение да е около 480 лева, каза Орлин Дяков на вчерашното заседание на постоянната комисия по образование. Според него е недопустимо да се искат повече пари или да се разнищват различни варианти за високо заплащане.
Колегите му проф. Христо Белоев, Сашо Нунев, Мария Димитрова и Айдоан Джелип бяха напълно солидарни с това мнение и уточниха, че мотивите им са морални.
Единствено Стефан Бучаков не подкрепи решението да се приеме вариантът „Васил Пенчев“ с минимално увеличение на хонорарите.
Не става дума за отстояване на морални ценности, а какъв е мотивът да се приеме нископроцентно увеличение на нашите заплати, попита той. Според Бучаков съветниците са игнорирани, когато се налага да се увеличат възнагражденията им, освен това той напомни на колегите си, че през миналите години са правили икономии от бюджета.
На заседанието на комисията по инвестиционна политика също се сформираха два лагера. Събина Павлова и Димитър Кънчев заявиха, че вариантът с минимално повишение на заплащането е по-добър, но Юлиян Гарелов, Айлин Абилова и Николай Михайлов се въздържаха да подкрепят това проекторешение. Пламен Цветков пък го отхвърли въпреки цитираните цифри от общинския бюджет, който предвижда 140 000 лева за възнаграждения на местните парламентаристи и не се знае откъде могат да дойдат парите за увеличението им.