Русенските работодатели продължават да отчитат предпазливo оптимистични планове за наемане на служители през второто тримесечие на 2015 г. Това показва най-новото обзорно проучване на „Менпауър“ за заетостта. Нетната прогноза за нашия регион на агенцията за подбор на персонал е +10%, което означава, че фирмите, в които се планира увеличение на заетостта, надхвърля с 10 процентни пункта тези, в които се очаква намаление.
Общо 18% от работодателите планират да увеличат своя персонал за периода на второто тримесечие. 8 от 10 сектора предвиждат наемане на още хора. На годишна база резултатите са непроменени и остават сравнително стабилни в сравнение с прогнозите за първото тримесечие на 2015 г.
Проучването е базирано на отговорите на 752 работодатели от компании, работещи на българския пазар. Те са запитани дали имат намерения да наемат нов персонал или да намалят своята работна сила през следващото тримесечие. Въпреки че далеч не е представително, то очертава някои тенденции на пазара на труда.
Очаква се българският пазар на труда да остане един от най-силните в Европа през второто тримесечие. Това са добри новини за търсещите работа. Но работодателите продължават да се борят в търсенето на подходящите квалифицирани кандидати. Наблюдаваме повишаваща се тенденция на пазара на труда сред работодателите да търсят „меки“ умения, което означава етика, готовност за промяна, дисциплина, отговорност, инициативност, поемането на различни отговорности и други. Служители, които искат да намерят работа, трябва да опитат да напаснат уменията си с променящите се изисквания на пазара на труда, коментират от „Менпауър“.
Най-оптимистични намерения за наемане през второто тримесечие на 2015 г. са отчетени при работодателите от сектор „Транспорт, складове и комуникации“ и от „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, като и двата сектора са с прогноза от +15%.
Бизнесът от секторите „Производство“ и „Строителство“ също очакват позитивно темпо на наемане, с прогнози от съответно +13% и +12%. Единствените негативни прогнози са отчетени при работодателите от секторите „Минно дело“ с -2% и „Електричество, вода и газ“ с -4%.
Компании от всякакви видове са готови да наемат, но най-оптимистични планове са отчетени при големите компании с прогноза от +16%. Следват малките компании, където работодателите съобщават прогноза от +12%. Тези от средните и микро компании споделят съответно +10% и +12%.