6-7 адвокати мамят клиентите си, че трябва да се дадат пари за подкупи на прокурори и съдии и искат суми от порядъка на 5000, 10 000, 15 000 лева, които потъват в джобовете им. Хората, върху които се упражнява такъв натиск, трябва да знаят, че са жертва на измама. Знаем кои са тези адвокати, призоваваме ги да спрат. Това заяви в интервю за съботния брой на „Утро“ председателят на Русенския районен съд Венцислав Василев.
Интервюто предизвика остра реакция на Адвокатския съвет, който вчера на свое заседание прие специална декларация, подписана от председателя Николинка Мянкова. Публикуваме текста на декларацията без редакторска намеса.
Адвокатският съвет на Адвокатска колегия-Русе  изразява безпокойството си от публикация във в.“Утро“ бр.52 от 07/08.03.2015г., в която председателят на Районен съд Русе - в това си качество, прави  изявления, уронващи достойнството и престижа на Русенската адвокатура. В интервюто директно се заявява, че „6-7 адвокати от Русенската адвокатска колегия извършват измами чрез прибиране пари от клиенти уж за подкуп на съдии“. Председателят на Русенския районен съд се ангажира с конкретни твърдения относно броя на тези адвокати, че те са  поименно известни, както и  относно размера на исканите пари за подкуп - 5000, 10 000, 15 000 лева. Същевременно заявява, че не е склонен да ги назове поименно, „тъй като няма доказателства“,  а изключването им било от компетентност на адвокатската колегия.
Твърденията в публикацията за извършвани престъпления от русенски адвокати са директни, конкретни и анонимни, което считаме за недопустимо и несъвместимо с качеството на г-н Василев, в което е дал интервюто.
Адвокатският съвет изразява категоричното си несъгласие от публично оповестената информация от председателя на районен съд, поднесена по начин хвърлящ необосновани  съмнения в добросъвестността на всеки един член на колегията, както и с прехвърлянето върху адвокатурата на отговорността за техните действия. 
Ако г-н Василев действително разполага с достоверна информация за извършване на измами от конкретни адвокати, тя би следвало вече да е предадена на разследващите органи и официално да е уведомен Адвокатският съвет за стартиране на процедурите, предвидени в Закона за адвокатурата. С такива ефективни и законосъобразни действия би се гарантирало спазването на правовия ред, част от който е и  правото на защита. Взаимното зачитане и уважение между органите на съда и адвокатурата, а не взаимното им дискредитиране е гаранция за стабилността на правовия ред и охраняването на обществения интерес.