Венцислав Василев е председател на Русенския районен съд от 20 юни 2005 година. Той има 17-годишен стаж в различни звена на съдебната система. Кариерата му започва от 1997 година като помощник-следовател, след това става следовател, а от юни 2004 година е съдия в Беленския районен съд.

- Г-н Василев, минаха около три седмици от задържането на съдията от Русенския районен съд Николай Стефанов, който бе обвинен в опит за вземане на подкуп. Успяхте ли да се видите с него, след като миналата седмица бе пуснат от ареста в мярка за неотклонение парична гаранция от 1000 лева и какви са настроенията в съда след случая?
- Действително минаха около три седмици от задържането на колегата Николай Стефанов. Случилото се, без значение какъв ще бъде изходът от наказателното производство, е изключително неприятно за съда. Колегите ми съдии не си позволяват да коментират аспекти на разследването, нито да предрешават въпроса за наличие или липса на вина.
- На заседание на Висшия съдебен съвет в четвъртък съдия Стефанов бе временно отстранен от длъжност. Преди това идваше ли на работа?
- С него се видяхме. Говорихме служебно във връзка с технически аспекти, касаещи трудовото му правоотношение. Делото не е обсъждано между нас.
- А в отпуск ли беше преди ВСС да го отстрани?
- В болничен беше поради общо заболяване. 
- Има ли здравословни проблеми след задържането в ареста?
- Аз не съм лекар и не мога да кажа. След като има издаден болничен лист по надлежния ред, се предполага, че има здравословен проблем. Не се наемам да кажа дали е пряка или непосредствена последица от задържането. 
- След проведената акция и ареста на съдия Стефанов заявихте, че това е черно петно за Русенския районен съд и случилото ще увреди имиджа му. Допускате ли, че до тук се стигна заради постановка, каквото мнение изразиха много адвокати и съдии?
- Аспекти на разследването не се наемам да коментирам. Има наказателен съд, който ще реши има ли извършено престъпление или не. Не разполагам с информация от разследването, а и няма под каква форма да разполагам с такава. За съжаление случилото се действително накърнява имиджа на съда. Накърнява имиджа и на съдебната система, който и бездруго е изключително увреден.
- Адвокат срещу съдия - такава сякаш е битката в случая. Много адвокати се противопоставиха на действията на колегата си Свилен Стефанов, който поде инициативата за залавяне в подкуп на съдия Стефанов. Адвокатурата застана зад гърба на съдията, а не на колегата си. Как тълкувате това разцепление? Има ли гнили ябълки и в адвокатурата, освен в съдебната система?
- Аз не мога да си позволя да давам оценки и квалификации на колегите адвокати. Също така не мога да  коментирам и обстоятелството, че действително мнозина от адвокатите смятат, че техният колега е извършил провокация и го е „натопил“, както се казва на разговорен език. Пак казвам, има разследване, което силно се надявам, че ще бъде обективно. Нека да изчакаме поне приключване на разследването.
- Покрай случая се появи версия, че има адвокати, които заблуждават клиентите си, че срещу определена сума ще им „уредят“ благосклонността на съдията и лека присъда. Има ли такива случаи?
- За съжаление, най-отговорно мога да заявя, че в Русе има 6-7 такива адвокати. Ние ги знаем поименно кои са. В разговори с представители на адвокатската колегия  се достигна до извода, че и те ги знаят тези техни колеги. Тоест става въпрос за едни и същи хора, които злоупотребяват с това. В този смисъл си позволявам и използвам вестник „Утро“ да отправя апел на първо място към тях - да спрат да се занимават с това, да спрат да вземат пари за подкупи за съдии и прокурори. Отделно от това се обръщам към гражданите, към потенциалните клиенти на адвокатите, да не дават такива пари. Те са обект на измама. 
- Каква схема обещават тези адвокати на клиентите си?
- Давам пример с човек, който не е осъждан и е извършил кражба със стойностно измерение около 500 лева. Ако този човек си направи труда да погледне в сайта на нашия съд, в който са качени съдебните решения от последните три години, ще разбере, че при условие, че не е осъждан, вероятно наказанието му ще бъде приблизително около 1 година. И във всички случаи ще бъде условно. А адвокат, който злоупотребява, „засилва“ клиента си, че ще влезе в затвора за поне 5 години и затова се иска примерно някакъв огромен хонорар, за който се твърди, че е за съдията или за прокурора, а най-често и за двамата. После клиентът е доволен, че не е влязъл в затвора, но той така или иначе не би влязъл в затвора. Апелирам хората, на които такива адвокати им искат пари, най-малко да се обърнат към друг адвокат, да потърсят второ мнение. Ако и друг адвокат им поиска пари за същото нещо - да се обърнат към ДАНС. 
- Кои са тези некоректни адвокати? Склонни ли сте да им посочите имената?
- Не, не съм склонен, защото нямам доказателства. Те много добре се знаят, дори поименно, кои са.
- А какви пари за подкупи искат адвокатите от клиентите си?
- Искани са суми от порядъка на 5000, 10 000, 15 000 лева. 
- И са давани вероятно...
- За съжаление, сигурно са и давани.
- А след това тези клиенти с „уредени“ благосклонни присъди не са ли търсили лично съдията да му благодарят, да му кажат нещо?
- Не. На практика адвокатът, който мами клиентите си по този начин се явява посредник на един подкуп, който не съществува. В това се състои цялата измама. 
- След това клиентът е сигурен, че е подкупил съдията...
- Да, клиентът е сигурен, че е подкупил съдията и само по тази причина му се е решил проблемът в желаната от него насока. Използва се неопитност, неосведоменост и ниска правна култура, така и ниско общо ниво на интелигентност.
- Тези нелоялни адвокати няма ли как да се изключат от колегията, за да си проличи кои са?
- Всичко е въпрос на доказване. Въпросът е в компетентността на адвокатската колегия. Аз не очаквам някой адвокат да си признае, че е вземал пари, с които да плаща подкупи на съдии и прокурори. 
- Идвали ли са граждани, които са сигнализирали за подобни предложения от страна на адвокати?
- Не, няма как да идват, защото по дефиниция подкупът е тайна сделка. Никой няма интерес да се разгласява и шуми, включително и около предстоящо плащане на подкуп.
- А в районния съд има ли сигнали за корупция?
- Имаме кутия за сигнали за подкупи и закононарушения. Те се изпращат директно във Висшия съдебен съвет. За последните години не сме получавали такива сигнали.
- Много е актуална темата за съдебната реформа. Куца ли й нещо на съдебната система и има ли нужда от промени?
- Действително най-големият проблем на съдебната система на България в момента е липсата на всякакво доверие на гражданите към нея. Според мен има нужда от съдебна реформа, като целта би трябвало да е тотално повишаване на доверието в системата. Конкретен изразител на това доверие ще бъде, когато гражданинът „X“, който загуби например гражданско дело, е с убеждението, че го е загубил, защото правото не е било на негова страна, а не защото другата страна е платила подкуп. 
- Но все пак хората обвиняват съдията, като вероятно не си дават сметка, че той отсъжда спрямо законите? Много често обществото е възмутено от причинените смъртни случаи на пътя, за които се дават условни присъди.
- Законът е направен от хора и се прилага от хора. Ако отсъстваше човешкият фактор, щяха да правораздават машини. Така след въвеждане на определена информация в даден алгоритъм щеше да се получава съдебният акт. Един от начините за повишаването на доверието в съда е съдебните актове да се обясняват на нормален и разбираем език. А не да изобилстват с юридически термини, които никой не разбира и които, освен това, се смятат като една форма на прикриване на някакви нередности.
- Но все пак я има пропастта между очакванията на хората и наказанията, които дава съдът.
- Да, с наказанията, които се определят, се накърнява силно чувството за справедливост на нашите граждани. Но не може за едно непредпазливо убийство наказанието да е същото като за умишлено. Защото се поставя въпросът за шофьора, който по непредпазливост убие пешеходец и получи доживотен затвор, какво трябва да е наказанието за този, който уби момичето във Велико Търново?!
- А какво е Вашето мнение за идеята съд и прокуратура да бъдат разделени?
- Смятам, че това е един от много важните и съществени моменти на реформата в съдебната система. Нещото, на което аз лично се радвам, е, че се получи разбирателство както във Висшия съдебен съвет, така и в парламента. ВСС трябва да бъде разделен на две квоти. По този начин съдът няма да влияе на прокуратурата по кадрови и дисциплинарни въпроси. По същия начин прокуратурата няма да влияе на съда.
- През юни изтича вторият ви поред и последен мандат като председател на Районния съд. С какво ще се занимавате след това?
- Ще продължа да бъда съдия в Русенския районен съд.