Публичното обсъждане на проектобюджет 2013 ще се проведе днес от 17,30 часа в Пленарна зала. 7 дни по-рано, както изисква законът, той беше качен на сайта на Общината. Всеки, който проявява интерес, би могъл да се запознае с неговите параметри и с приоритетите, които местната хазна ще финансира през годината. Гражданите имаха възможност да прочетат бюджета и в хартиен вариант, който можеха да получат в Центъра за информационно обслужване. В обсъждането днес ще участва кметът Пламен Стоилов и неговите заместници.