Франция е изселила рекордните 19 380 роми през 2013 г., което е над два пъти повече спрямо 2012 г.

"За сравнение, 9404 роми са били изселени от властите през 2012 г. и 8455 през 2011 г. Принудителните извеждания са продължили почти навсякъде без приемлива алтернатива за жилища или социални помощи", съобщават от Лигата за правата на човека (ЛПЧ) и Европейския център за правата на ромите (ЕЦПР).

В доклада на правозащитните организации се казва, че политиката на правителството, която изисква социални оценки преди изселването, "рядко се прилага".

Франция е силно критикувана от правозащитните организации относно сегашния климат на враждебност към етническата група. Това ясно приличава в изказването на вътрешния министър Манюел Валс, че някои от ромите нямат интерес да се установят във Франция и трябва да се върнат в родината си.

Във Франция има около 20 000 роми, основно от България и Румъния, които живеят във временни, често незаконни, лагери в покрайнините на градовете.

"Тази политика на отказ е неефективна, скъпа и ненужна, тъй като нищо не се е променило след тези изселвания. Ромите продължават да живеят във Франция, но ситуацията им е изключително несигурна. Продължаващите по-големи темпове на изселване проправят път на екстремизма и расизма срещу ромите", каза Пиер Тартаковски, лидер на ЛПЧ.

Президентът на ЕЦПР Дезидериу Гергели призова за незабавно прекратяване на принудителното изселване и за "реална политика за интеграция на тези хора в риск от бедност и социално изключване".

Данните показват, че изселванията зачестяват през лятото, но продължават с високи темпове и през последните три месеца на годината въпреки студеното време.

56% от изселванията са били в региона на Париж, се казва в доклада.