Приемането на бюджета за 2015 година е от изключително важно обществено и социално-икономическо значение за община Ветово. Искам да обърна внимание на факта, че това е бюджет на и за община Ветово, за нейното население, а не лично за кмета. Това пише в писмо до Общинския съвет във Ветово кметът на градчето Георги Георгиев. 
Причината за официалната коресподенция е недопускането, и то за втори път, за разглеждане на докладната записка с проекта за бюджет за 2015 година. Затова Георгиев се обръща към председателя на съвета Бюлент Гайтанов и председателите на постоянните комисии, като посочва не само същественото значение на финансовата рамка, но и нормативните срокове, според които 15 дена след внасянето на бюджета той трябва да бъде разгледан. А от 27 януари, когато предложението официално постъпи, вече изтече близо месец.
Потърсен за коментар защо стопира обсъждането на бюджета, председателят на съвета Бюлент Гайтанов се възмути откъде „Утро“ е запознат с това и сърдито затвори телефона.
В писмото кметът Георгиев напомня на председателя на съвета, че правомощията, дадени му по закон, не са властнически, а организационно-представителни. А с това, което върши, излиза от рамките на длъжността си и действа като орган, какъвто не е.
Кметът Георгиев пише още, че никъде Общинският съвет и неговият глава Гайтанов не мотивират отказа си да разгледат бюджета за годината. Не се посочват нито допуснати нарушения, нито конкретни факти, нито дори юридически аргументи, които Гайтанов обича ловко да използва. Заради това кметската администрация допуска, че зад невлизането на бюджета за гласуване стоят мотиви, които целят отлагане на разглеждането на финансовия документ. 
Както „Утро“ писа, бюджетът на Ветово за 2015-а е малко по-голям от миналогодишния, който възлизаше на около 8.4 милиона лева. Впрочем преди година и този бюджет не срещна одобрението на съветниците. Тазгодишният пък се намира в безтегловност от 6 февруари, когато Гайтанов пусна официално съобщение, че обсъждането на точката няма да се проведе заради съществени нарушения. С това председателят на съвета обтегна и без това изострените отношения между местната власт във Ветово.
Конфликтът между политическите сили в местната власт във Ветово отдавна не е новина. Из общината виреят предположения за тенденциозно гласуване на заседанията на Общинския съвет и разиграване на кметския екип. Особено ефективно това се постига чрез прилагането на юридически хватки. 
Размириците са особено силни през последните месеци, след като Гайтанов осъди кмета на Ветово да му плати 1000 лева за нанесена обида. Неотдавна пък Георгиев атакува в съда учреденото от съветниците дружество „Бизнес парк Ветово“, което има за цел да се разпорежда с имотите общинска собственост вместо кмета.