Общината ще стане собственик на подземните гаражи до Спортната зала. За тази сделка министърът на финансите Симеон Дянков е съгласен държавата да отпусне до 9 млн. лева на общината. Предложението за придобиване на тези активи от „Проект Русе“ ще бъде гласувано от съветниците на сесията през ноември.
Пазарната оценка на подземните гаражи, които са със застроена площ над 31 000 кв.м, е 11 099 300 лева. Оценката на самата Спортна зала, която е с площ 26 253 кв.м, е 12 960 000 лева. В сумата влизат изпълнените основи за над 2 млн. лева, но не и отстъпеното право на строеж на стойност 3 005 178 лева.
Според оценителите за довършване на подземните гаражи са необходими над 6,5 млн. лева, а за завършване на залата нужната сума надхвърля 15 млн. лева.
От писмо на министър Дянков до кмета Пламен Стоилов става ясно, че МФ е готово да отпусне нужната сума на Общината, за да стане тя собственик на подземното съоръжение, но при определени условия. Едно от тях е „Проект Русе“ да прехвърли гаражите на Общината, но след като се вдигне ипотеката от тях. Кметът уточни, че имотите са били ипотекирани заради тегления за строителството  кредит. Затова МФ настоява кредитиращата банка да даде писмено съгласие за прехвърлянето. Деветте целеви милиона от държавата да се ползват само за довършване на Спортната зала, е другото важно условие.
На сесията съветниците ще трябва да одобрят нов договор между Общината и частното дружество, в който да бъдат заложени и промените в дружествените дялове в смесената фирма „Проект Русе“. Той ще трябва да бъде одобрен и от Министерството на финансите.
Кметът Пламен Стоилов обясни, че за довършване на подземните гаражи на следващ етап Общината ще иска допълнителни финансови средства. За строежа на Спортната зала пък частният инвеститор очаквал пари по програма „Джесика“.