Състоянието на почвите у нас и как те да се опазват ще обсъждат на работна среща фермери и учени от Русенския университет утре от 9.30 ч в Конферентната зала на Канев център.
Гости на дискусията ще бъдат ректорът на Русенския университет проф.Христо Белоев, представители на Фондация „Америка за България“, която финансира проекта „Опазване на почвите в България“, на посолството на САЩ у нас, Министерството на земеделието и храните, Научно-техническите съюзи, областната администрация и Регионалната дирекция за опазване на околната среда и ръководители на университетски структури в русенското висше училище. 26 земеделски производители от цяла Северна България вече са потвърдили участието си.
Участниците в срещата ще се запознаят с целите и задачите на проучването, които ще представи ръководителят на проекта, доц.Георги Митев.
Брайън Гогин, аташе в посолството на САЩ (2001-2006) и ръководител на научния екип, ще сподели опита на други страни и проекти по въпросите, свързани с опазване на почвите. Фермерите ще могат да поставят конкретни въпроси, свързани с обработката на земята и опазването на почвите.
Проектът, който продължава до юли 2018 г., трябва да предложи технологии за опазване на почвите, като добивите се запазват и повишават. Ще се провеждат отворени врати, консултации, изнесени на място обучения на фермерите. Предвидено е създаване на Център за иновации и трансфер на технологии в земеделието.