Приходите от нощувки във всички средства за подслон и местата за настаняване в област Русе през ноември са в размер на 622 хил. лв., показват данните на националната статистика. 413 хил. лв. (66%) са от български граждани, а 209 хил. лв. (34%) - от чужденци.
През ноември на територията на област Русе са функционирали 44 средства за подслон и места за настаняване с общ капацитет от 1710 легла. Около половината леглова база е в действащите 13 хотела.  Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 13 575 и е близък до този от предходния месец. От тях 3041 са на чужденци.
Пренощувалите лица във всички средства за подслон и места за настаняване в областта през ноември са 7692 и намаляват спрямо предходния месец. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 23%.
Общата заетост на леглата във всички средства за подслон и места за настаняване е 26.6%, което е с почти 6 процентни пункта по-висока от регистрираната средна стойност за страната.