Българските млечни ферми получиха още две години отсрочка, за да се приведат напълно според европейските изисквания. Това съобщи преди няколко дни при идването си в Русе зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев.
С решението 438 млечни ферми в Русенско получават срок до края на 2015 г. да отговорят на европейските стандарти. Според последните данни на Министерството на земеделието и храните от 3 януари, толкова са кравефермите трета категория, които не отговарят на изискванията за сграден фонд и оборудване.
Сред 438-те преобладават малки стопанства с по няколко млечни крави, но има и няколко с по 20-30 животни. Явно и за по-големите обаче да направят инвестиции от стотици хиляди левове само за да изпълнят изискванията на Европейския съюз е просто невъзможно. Срокът вече бе отлаган веднъж с две години и тази отсрочка вече е последната, каза Явор Гечев. За разлика от предишния период, сега са разписани и междинни цели, които фермите трябва постепенно да покриват.
147 са млечните ферми първа категория от областта, които не само покриват критериите за сграден фонд и оборудване, но и произвеждат мляко напълно според изискванията за качество и стерилност на ЕС. Най-големите с по около 250 крави са на ППК „Земя“ в село Екзарх Йосиф, на Иван Манджаров в Пиргово и на ППК „Надежда“ в Ряхово.
5 са фермите от втора категория, които имат необходимия сграден фонд и оборудване, но все още не изпълняват изискванията за качество на млякото.