Близо 400 малки кравеферми в Русенско най-вероятно ще спрат работа в следващите 2-3 месеца под напора на промените в европравилата за млечния пазар и отпадането на някои субсидии за дребни стопанства, смятат специалисти в бранша. В края на годината изтича дерогационният период за постигане на хигиенните стандарти на Европейската общност за суровото краве мляко. Този срок вече два пъти бе отлаган за по две години без никой от по-малките стопани да се разбърза да ги покрива. Така към 3 февруари броят на кравефермите, които не покриват стандартите, е 432. Колко от тях обаче ще изкарат до края на годината е трудно да се каже, тъй като много по-рано в бранша настъпват кардинални промени.
На 31 март, след малко повече от месец, отпадат млечните квоти. Това ще позволи на големите в бранша да произвеждат количества без ограничения. Още по-същественото е, че падат и лимитите за вноса. А в Европейския съюз отдавна има огромен излишък от краве мляко и млечни продукти, излишък още по-остър тази година поради наложените забрани за износ към Русия, следствие от конфликта в Украйна. Браншът се опасява от масиран внос на евтино мляко, който ще подбие цените.  Нещо което вероятно ще бъде добро за крайните клиенти у нас, но лошо за фермерите. Известна компенсация те ще получат с увеличените лимити и облекчени правила за директни продажби, приети преди няколко месеца.
Повечето малки ферми няма да могат да разчитат и на директно субсидиране. Европейските правила относно директните плащания не позволяват директно подпомагане на количеството произведено мляко. Схемите за обвързано подпомагане на животновъди важат само за стопанства с 10 и повече животни. И докато за фермите с овце и кози тази бройка не е чак такъв проблем, тя засяга около 2/3 от млечните стопанства. Освен 158-те ферми от първа категория, които вече отговарят на всички стандарти, на директно субсидиране ще могат да разчитат още петдесетина стопанства от втора категория. Останалите, които имат под 10 крави, ще трябва или да продадат всичките или да си оставят по някое животно, колкото да задоволяват собствените си нужди.