Привличането на повече турски инвеститори в Русенска област, реализирането на инфраструктурни проекти за развитие на българската и турската икономика, разширяването на двустранното сътрудничество, както и природното и културно наследство в региона обсъдиха областният управител Стефко Бурджиев и генералният консул на Турция в Бургас Ниязи Акйол.
Гостът отбеляза, че именно България е вратата на Турция към Европа и допълни, че не гледа на България само като на съседна държава, а като на една много красива страна с богата култура и много природни забележителности.
Бурджиев подчерта, че би могло да се постигне ефективно сътрудничество при реализирането на инфраструктурни проекти от новия програмен период като изграждането на нови железопътни връзки, подобряване условията на пристанищната инфраструктура в Русе, Варна и Бургас. Областният управител акцентира на природното и културно-историческото наследство в областта - Ивановските скални църкви, крепостта в Червен, пещерата Орлова чука и други.