„Мтел“ получи максимален брой точки - 100, след като комисия оцени предложенията на двамата кандидати да предоставят телефонни услуги на общинската администрация в Русе. На второ място остана „Виваком“ със 79 точки. При оценяването най-голяма тежест - 80 точки имаше ценовото предложение, а техническите критерии носеха само 20 точки. По-малкият събран брой точки от „Виваком“ се дължи на по-високата месечна абонамента такса, процента повреди и времето за отстраняването им, както и процента на жалбите за коректност на сметките.
Както „Утро“ писа, прогнозната стойност на поръчката, която е за една година, е 40 000 лева. Предстои общината да сключи договор с „Мтел“.