През 2013 г. пазарът на земеделска земя в двете съседни общини Бяла и Ценово мина под знака на повишени обороти и запазване на сравнително високите цени за региона - средно между 800 и 850 лв./дка. За сметка на това раздадените в края на годината ренти - 30-35 лв./дка останаха ниски на фона на тези цени. Като цяло в повечето землища на община Бяла търговията беше стабилна, а купувачите - 2-3-ма от по-едрите арендатори в региона, които купуваха земя в цялата община, твърди в обзорен материал за миналата година русенското дружество „Русе ленд“ ООД, занимаващо се с покупка, продажба и арендуване на земеделска земя в Североизточна и Централна България.
Най-скъпо се продаваха нивите в Бяла, Пейчиново и Полско Косово - над 850 лв./дка, а поради по-ниското качество на почвата в Копривец и Дряновец там цените варираха между 600 и 700 лв./дка. В община Бяла преобладават арендни договори с по-дълъг срок (някои до 2028 г.), което не дава възможност на по-голям брой купувачи да предложат по-високи оферти.
Като цяло предлагането не беше особено високо и това запази цените в края на годината високи, въпреки временния спад през есента. В повечето от селата на oбщина Ценово също имаше високо търсене на земеделски земи, като тук в наддаването освен местните арендатори се включиха и тези от Свищовския регион. В резултат на това цените на качествените парцели в Ценово, Долна Студена, Новград, Джулюница останаха твърдо над 800 лв./дка, а за някои по-големи свободни ниви - над 900 лв./дка, казват от „Русе Ленд“.
По-трудно се търгува земята в Беляново, Караманово и Кривина - основно заради ниските ренти (30-35 лв./дка) и преобладаващата по-лоша категория на почвата. Като цяло величината на рентата и дългосрочността на арендните договори се утвърдиха като водещ мотив при формиране на офертите за покупка на земя в Беленския и Ценовския региони.