Басейн Норд ще бъде отдаден на концесия за 30 години, ако съветниците приемат предложението на кмета Пламен Стоилов на идната сесия. Инвестицията за въвеждането на обновения обект в експлоатация се очаква да бъде над 4 млн. лв., а срокът е не по-късно от края на третата година на концесията.
Предвидено е комплексът да включва голям и малък открит плувен басейн, басейн със свободна форма, обслужваща сграда, плажна зона и спортни и детски площадки, при които ще има 60% озеленяване. В него трябва да бъдат създадени условия за тренировка на професионални плувци, за състезания по плувни спортове и за масов спорт, да се предлагат плажни, здравно-възстановителни и СПА услуги, както и спортно-развлекателни услуги и обществено хранене.
При определянето на концесионера основната тежест от 40% ще има техническото предложение за изграждане на Плувния комплекс. Бизнес предложението носи 10%, още толкова срокът за въвеждане в експлоатация, минималното годишно концесионно плащане, което не може да бъде по-малко от 20 000 лева е с тежест 25%, а размерът на отстъпката за ползване на басейните от спортни клубове и отбори ще носи 15%. Предвидени са и сериозни гаранции за изпълнението на концесионния договор като например 200 000 лева за обезпечаване на строителството, 100 000 лева за поддържане на обекта в наличност и качество на услугите, 50% от минималното годишно концесионно плащане и др.
Кандидатите за концесионери трябва да имат балансова и/или пазарна стойност на активите не по-малка от 1 000 000 лв. към 31 декември за последната финансова година и/или приходи от търговска дейност не по-малко от 500 000 лв. за поне една от последните три финансови години.
500 000 лева пък е неустойката за виновната страна при предсрочно прекратяване на договора за концесия.