Facebook въведе една дългоочаквана функция, която прави виртуалния свят още по-близък до физическия. Потребителите на най-голямата социална мрежа вече ще могат да завещават своите акаунти на наследници.
Обикновено Facebook просто замразява акаунтите на починали потребители, за което научава от скръбните съобщения на техни приятели и близки. Сега потребителите ще могат приживе да упълномощават доверени лица да управляват техните акаунти след смъртта им. Предвидена е също опция за изтриване на акаунта.
Тъй като дори и най-близкият приятел или роднина не може напълно да отговаря за починалия, Facebook е ограничил възможностите за „посмъртно управление” на акаунти. Наследниците могат само да публикуват информация за погребения и помени, да сменят аватара и др.
Новата функция вече е достъпна за потребителите в САЩ. Очаква се скоро и хората в останалите региони по света да получат възможност да завещават акаунтите си във Facebook.